หยิบสินค้ามาสร้างแบรนด์ให้เติบโตบน LINE Ads

ไลน์เป็นเครื่องมือที่สร้างยอดขาย ต่อเดือนได้ตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงล้าน ได้ด้วยการสร้างแบรนด์บน LINE Ads เพราะลูกค้าคุณ

Blog Detail

ไลน์เป็นเครื่องมือที่สร้างยอดขาย
ต่อเดือนได้ตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงล้าน
ได้ด้วยการสร้างแบรนด์บน LINE Ads
เพราะลูกค้าคุณภาพมีกำลังซื้อ
1. ก่อนจะเริ่มยิงโฆษณาบนไลน์
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
ก่อนว่าแบรนด์เหมาะกับใคร
เพศอะไรเป็นหลัก
อายุประมาณเท่าไหร่
สนใจเรื่องอะไร
2. เมื่อยิงโฆษณไปสักพัก
มีเพื่อนใน LINE Oa แล้ว
สามารถประหยัดค่าโฆษณา
ได้ด้วยการทำ Lookalike audience
ยิงโฆษณาหากลุ่มคนที่ใกล้เคียง
กลุ่มเป้าหมายของเรา
3. เลือกรูปแบบโฆษณาที่เหมาะสม
จะเลือกรูปแบบที่เหมาะสมได้
ต้องดูจากกลุ่มเป้าหมาย
ของเราก่อน ว่าถนัดเสพคอนเทนต์
ประเภทไหน เช่น
กลุ่มลูกค้าวัยนี้เน้น
การดูวิดีโอมากกว่าภาพ
4. การสร้างแบรนด์ในไลน์
แนะนำให้นำคอนเทนต์สร้าง Branding
จากช่องทางอื่นๆ มายิงโฆษณาเสริม
กับการยิงโฆษณาแบบโปรโมชั่นด้วย
เพราะจะได้ผลตอบรับที่ดีกว่า
การยิงขายอย่างเดียว
ทำให้ลูกค้าเห็นภาพจำ
จำแบรนด์ของเราได้ชัดขึ้น
ครั้งต่อไปถ้าจะซื้อสินค้า
ออกสินค้าใหม่ ก็สามารถ
ยิงโฆษณาบนไลน์ไปหาฐานลูกค้าได้โดยตรง
และลูกค้ามีความมั่นคงต่อแบบมากกว่า