วิธีทำคอนเทนต์ให้ปังบน LINE SHOPPING

Social Commerce ต่างจากการขายแบบอื่นยังไง?

Blog Detail

Social Commerce ต่างจากการขายแบบอื่นยังไง?

- ลูกค้าจะเลือกซื้อจากแบบที่เค้าเป็น FC (ชื่นชอบ)

- สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้โดยตรง

เพราะลูกค้าจดจำแบรนด์ได้เป็นอย่างดี

- ไม่ต้องกังวลฐานลูกค้าจะหายไป

เพราะไลน์มีระบบเก็บข้อมูลไว้ให้

- การลงทุนเปิดร้านค้าบนไลน์มีต้นทุนต่ำ


VS การขายบน E-Marketplace ทั่วไป

- ต้นทุนในการทำโฆษณามีราคาสูง

- ต้องมัดใจลูกค้าอย่างหนัก เพราะลูกค้า

มีพฤติกรรมซื้ออย่างเฉพาะเจาะจง

- สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ยาก

- ไม่สามารถเก็บข้อมูลย้อนหลังลูกค้า


การสร้างคอนเทนต์สำคัญมาก

เพราะสามารถทำคอนเทนต์ได้หลากหลายมาก

จะทำคอนเทนต์สร้างยอดขายได้ยังไง


4 Step ในการปั้นคอนเทนต์

1. ตั้งกลุ่มเป้าหมาย

2. วางแผนคอนเทนต์

3. สร้างคอนเทนต์สื่อสารพูดคุย (สม่ำเสมอ)

4. ต้องวัดผลคอนเทนต์สม่ำเสมอ


หัวใจของการทำคอนเทนต์ให้ปิดการขายได้บน LINE SHOPPING

สื่อสารชัดเจนสวยงาม เข้าใจง่าย รูปสวยดึงดูด

ตอบโจทย์ ตรงใจ ลูกค้ามั่นใจจึงตัดสินใจซื้อ

มี Call to action ทุกครั้งเพื่อบอกให้ลูกค้าสั่งซื้อ

ทำคอนเทนต์สม่ำเสมอ