น.สพ. ธีรพงษ์ เศรษฐิวัฒน์ (หมอกิม)

Founder of salesarm Sales & Marketing Consultant.
Author Speaker

ผลงานด้านงานเขียน

หนังสือขายดี ขายน้อยให้(ยอด)ขายเยอะ และ ทำไมไม่บอกกู

ประสบการณ์ด้านการตลาดและผลงานที่ผ่านมา

- Assistant sales manager บริษัท สมาร์ท เวท กรุ๊ป (innovative feed additive for animal health company) ทำยอดขายตลอดช่วงการทำงานมากกว่า 200 ล้านบาท - วางแผนงานบูธหนังสือ "บูธคบบัณฑิต" ให้กับ คุณบัณฑิต อึ้งรังษี Conductor ระดับโลกและนักเขียนชื่อดัง - Marketing director and co-founder isnackbox (thailand) ดูแลด้านการตลาดออนไลน์

ปัจจุบัน

- เป็นวิทยากรให้บริษัทชั้นนำต่างๆ ทั้งในด้านการขาย และการตลาด
- ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ให้กับแบรนด์ต่างๆ

การศึกษา

เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Brand ชั้นนำที่เคยรับเชิญไปบรรยายการขายและการตลาด

กุญแจสู่ความสำเร็จ...สู่การเป็นสุดยอดนักขาย