​7 ข้อคิด การอยู่กับความคาดหวัง I SALESARM


Blog Detail

ความคาดหวังคือบันไดในความคิด
แต่เราไม่เคยจำเป็นต้องบาดเจ็บ เพราะความจริงนั้นแตกต่างจากที่คาดหวัง

ณ ตอนนี้เราเป็นผู้ใช้ความคิด หรือถูกความคิดควบคุมร่างกาย ? 
เพราะถ้าเราไม่กลัวความผิดหวัง  เราจะเป็นคนที่มีความสุขได้ง่ายมาก 

เราจะมีชีวิตในโลกแบบไหน โหดร้าย หรือน่าค้นหา
อยู่ที่เราตั้งเงื่อนไขของเราเองนั่นแหละ 


ถ้าใครกำลังเผชิญหน้ากับความผิดหวัง
ผมมีข้อคิด 7 ข้อ ในการอยู่กับความคาดหวัง และความผิดหวัง ที่อยากจะให้อ่านในตอนนี้ครับ…

1. ความผิดหวังเกิดขึ้นชั่วคราว  กับคนที่มีความพยายามที่ถาวร… 

2. เราไม่เคยได้รับสิ่งที่ต้องการ  ถ้าเราไม่คู่ควรกับมัน 
เราไม่สามารถถือสิ่งไหนได้นาน  ถ้าเรายังไม่ใช่เจ้าของมันอย่างแท้จริง…

3. การพัฒนาตัวเอง เป็นแผนการเพื่อรองรับโอกาสในอนาคต 
ใช้เวลาเห็นผลช้า แต่เห็นแน่นอน… 

4. โอกาสนั้นมีอยู่ในทุก ๆ เช้าวันถัดไป 
แต่จะหมดสิ้นไปในคนที่เฝ้ามองหาแต่ความมืด
แม้กระทั่งตัวเองยืนอยู่ในความมืด… 

5. ความคาดหวังทำร้ายเรามากกว่าความเป็นจริงเสมอ
บริหารใจตัวเองซะบ้าง ถ่ายไปยังโอกาสใหม่ ๆ 
เทไปยังด้านอื่นในชีวิตบ้าง… 

6. บางเรื่องของชีวิต เราก็เลือกได้แค่ครั้งเดียว
กับบางครั้งเราก็พลาดมันไป 
สาเหตุก็อาจจะเพราะเราเป็นเจ้าของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้นั่นเอง… 

7. โลกนี้เต็มไปด้วยผู้คนใหม่ ๆ เต็มไปด้วยเงินทอง
มันไม่เคยขาดแคลน สำหรับคนที่มีความเชื่อว่า
ตัวเองคู่ควรกับความสุข และสิ่งล้ำค่า… 

จงโฟกัสในสิ่งที่ต้องทำให้มากพอ แล้วเราจะได้เดินขึ้นบันไดในโลกแห่งความเป็นจริง ไม่ใช่แค่มโนภาพในหัว