4 เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับ PDPA

PDPA คือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 4(1) การเก็บรวบรวม

Blog Detail

1.จริงหรือมั่ว ? ติดกล้องวงจรปิด

แต่ไม่มีป้ายชี้แจงผิดกฎ PDPA 


ตอบ มั่ว 

อย่างนี้ก็โหดเกินไป

โดยเฉพาะติดกล้องวงจรปิด

ภายในบริเวณบ้านหากเพื่อ

ป้องกันอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัย

ไม่มีป้ายแจ้งเตือนไม่ถือว่าเป็นความผิด


2.จริงหรือมั่ว ? หากถ่ายภาพ

หรือคลิปติดบุคคลอื่นโดยไม่ยินยอมถือว่าผิด PDPA


ตอบ มั่ว 

หากไม่ได้กระทำโดยเจตนา

ให้ผู้อื่นเสื่อมเสียและกระทำ

โดยวัตถุประสงค์ส่วนตัว

เท่านั้นถือว่าไม่ผิดกฎ PDPA


3.จริงหรือมั่ว ? โพสต์ภาพผู้อื่น

โดยไม่ผ่านการยินยอมถือว่าผิดกฎ PDPA 


ตอบ มั่ว 

หากโพสต์ด้วยวัตถุประสงค์ส่วนตัว

ไม่เกี่ยวกับกำไรการค้า

ถือว่าไม่ผิดกฎ PDPA


4.จริงหรือมั่ว ? ต้องขออนุญาตเจ้าของ

ข้อมูลทุกครั้งก่อนนำไปใช้


ตอบ มั่ว 

ไม่จำเป็นต้องขอความยินยอม

หากมีข้อระบุชัดเจนดังนี้

- เป็นการทำตามสัญญา

- กฎหมายมีการให้อำนาจ

- เป็นการรักษาชีวิตและร่างกายของบุคคล

- เป็นเพื่อค้นคว้าวิจัยทางสถิติ

- เป็นการใช้ประโยชน์สาธารณะ

- เป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์

หรือสิทธิของตนเอง


PDPA คือ

 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรา 4(1) การเก็บรวบรวม 

ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ที่ทำการเก็บเพื่อประโยชน์ส่วนตน

หรือกิจกรรมในครอบครัวของบุคคลเท่านั้น