รู้จัก LINE Smart Channel เข้าใจง่ายผ่าน 4 ข้อ นี้

(ข้อ 1) Smart Channel เป็นช่องทางทีน่าสนใจ ในการทำโฆษณาบนไลน์ เพราะสามารถทำให้แบรนด์ ผ่านสายตาผู้คนถึง 46 ล้านคน /เดือน

Blog Detail

(ข้อ 1) Smart Channel
เป็นช่องทางทีน่าสนใจ
ในการทำโฆษณาบนไลน์
เพราะสามารถทำให้แบรนด์
ผ่านสายตาผู้คนถึง 46 ล้านคน /เดือน
(ข้อ 2) LINE Smart Channel
คืออะไร? เวลาคุณเปิดเข้ามาที่
หน้าแชทไลน์จะเห็นแท็บ Chat บนสุด
ที่โดดเด่นสะดุดตาซึ่งส่วนนี้
เราเรียกว่า Smart Channel นั่นเองครับ
(ข้อ 3) โดยเนื้อหาของโฆษณา
เป็น 2 ประเภทหลักๆ
1. เนื้อหาคัดสรรเฉพาะบุคคล
ส่วนนี้จะเป็นออร์แกนิกที่ AI ตรวจจับ
แล้วส่งเนื้อหาตามความสนใจของผู้ใช้งาน
2. โฆษณาของ Smart Channel
ก็จะมีทั้งการซื้อโฆษณา
-แบบรับรองผล เช่น
โชว์แบนเนอร์ภาพนิ่ง
,โฆษณาภาพนิ่งขยายไปวิดีโอ
-แบบการประมูล LAP เช่น
โฆษณาแบบ Native Ads
เรียกได้ว่าการทำโฆษณาผ่าน
LINE Smart Channel นั้นคุ้มค่ามาก
เพราะเราสามารถส่งเนื้อหา
เฉพาะบุคคลไปหาลูกค้าเราโดยตรง
โอกาสการขยายยอดขาย
แต่ประหยัดต้นทุนโฆษณามีมากขึ้น
(ข้อ 4) ความฉลาดของ Smart Channel
คือ มีระบบ Machine learning
เจาะพฤติกรรมของผู้ใช้งาน
-จำนวนเนื้อหาแสดงต่อวัน 3-6 เนื้อหา
-ระยะเวลาแสดงเนื้อหาคือ 30 นาที
-ภายใน 2 ชั่วโมง ระบบจะไม่แสดงเนื้อหาที่ซ้ำกัน
ทำให้เราประหยัดงบโฆษณาจากช่องทางอื่น
เปลี่ยนมาทำยิงโฆษณาผ่าน LINE Smart Channel
มีความแม่นยำกว่า การมองเห็นกว่า 46 ล้านคน/เดือน