GPM คืออะไร ทำไมขายของยุคนี้ ต้องสนใจคุณภาพไลฟ์มากขึ้น

ก่อนจะก้าวไปเป็นร้านค้าที่มียอดขึ้นไลฟ์ ปัง ดัง ทั่วทุกฟีดติ๊กต็อกต้องรู้จักคุณ ต้องมาทำความเข้าใจเจ้า GPM ก่อนนะฮะ

Blog Detail

ก่อนจะก้าวไปเป็นร้านค้าที่มียอดขึ้นไลฟ์
ปัง ดัง ทั่วทุกฟีดติ๊กต็อกต้องรู้จักคุณ
ต้องมาทำความเข้าใจเจ้า GPM ก่อนนะฮะ
GPM คือ ตัวชี้วัดคุณภาพไลฟ์สตรีมของช่องคุณ
ผู้ขายต้องให้ความสำคัญ
เพราะมีผลต่อการสร้างยอดขาย
**ยิ่งคุณได้ค่า GPM สูง = ยอดขายร้านยิ่งดี!!
แล้วจะทำอย่างไรให้ร้านค้าได้ GPM สูงขึ้น
ซึ่งวันนี้ผมมี 4 Step มาแชร์ไอเดียดีๆให้ครับ
1. ให้ความสำคัญกับฉากองค์ประกอบของฉาก
สถานที่และใช้กล้องที่มีคุณภาพสูง
2. จัดวางสินค้าประกอบฉาก
ลงทุนซื้อชั้นวางสินค้า
ให้คนกดเข้าชมไลฟ์สตรีม
3. ผู้ไลฟ์สตีมต้องขยันบอกลูกค้า
ให้คลิกดู กดสินค้าในตะกร้าสีเหลือง
อย่าลืมว่ามันคือการ “Call to action”
4. อย่าไลฟ์ขายอย่างเดียวต้องมีปฎิสัมพันธ์
กับผู้ชมด้วย อ้อนให้เค้าช่วย แชร์ไลฟ์
ไลค์ คอมเมนต์ เพื่อแลกกับสิทธิ์พิเศษต่างๆ
อันที่จริงก็ยังมีอีกหลายเทคนิคที่ทำแล้ว
ค่า GPM สูงขึ้น ทั่งนี้ผมมองว่า
เป็นเรื่องเกี่ยวกับไอเดีย
ความคิดสร้างสรรค์
และประสบการณ์การเข้าใจลูกค้า
ของตัวร้านค้าเป็นตัวชี้วัดด้วยครับ