10 หัวใจการขายฉบับนักขายมือทอง

การขาย คือ การจี้จุดอ่อนของลูกค้า

Blog Detail

1. การขาย คือ การจี้จุดอ่อนของลูกค้า
ค้นให้เจอปัญหาของลูกค้า
เสนอทางหลุดพ้นปัญหานั้น
เป็นการขายที่แม่นยำที่สุด
2. Benefit เท่ากับ จุดขาย
ลูกค้าซื้อของที่ประโยชน์
มากกว่าวิธีการใช้งานของสินค้า
3. แต่ละลูกค้าแต่ละจุดอ่อน
สินค้าต้องมีหลายจุดขายเพื่อตอบโจทย์
4. Content กับการขายรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
คนที่ขายเก่ง content มักจะปังตาม
5. เวลาจะขาย ให้ขายแบบ "เล่าเรื่อง"
มีตัวละคร สถานที่ เหตุการณ์
จุดพีค หรือการยกตัวอย่าง
6. จุดขาย เป็นสิ่งที่สินค้าให้ได้
แต่จุดซื้อเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
จุดขายที่โดนใจจึงจะแปลงร่างเป็น "จุดซื้อ"
7. ข้อมูลลับที่แม่นที่สุดคือ การคุยกับลูกค้า
กระซิบว่าอย่าลืมสร้างตัวเลือก
ให้ลูกค้าเปรียบเทียบ
8. ลูกค้ามีเวลาจำกัด
ห้ามถล่มข้อมูลใส่ลูกค้า
จนเรื่องสำคัญไม่ได้ขาย
9. ถูก-แพง ไม่ว่าแก้ปมให้ฉันก่อน
ปัญหาของลูกค้าใหญ่ล้นฟ้า
ถ้าแก้ปัญหาให้ได้ = ซื้อ
10. สคริปปิดการขายต้องมี
ปิดการขายสำเร็จเกิน 50% ด้วย
-ข้อมูล
-รูปภาพ
-หลักฐาน
-รีวิว