Mind Map สรุปยกเลิกคำสั่งซื้ออัตโนมัติที่ร้านค้าต้องรู้

ขายสินค้ายังไงก็หนีไม่พ้น การถูกยกเลิกคำสั่งซื้ออยู่ดี

Blog Detailการถูกยกเลิกคำสั่งซื้ออยู่ดี

เนื่องจากฟังก์ชันการยกเลิก

คำสั่งซื้ออัตโนมัติของ TikTok Shop 

ระบบจะดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อ

และทำรายการคืนเงินให้กับผู้ซื้อเองโดยอัตโนมัติ

แต่เฉพาะกรณีที่ร้านค้าจัดส่ง #คำสั่งซื้อล่าช้า

 

และต้องเป็นสินค้าหมวดทั่วไป

ที่ไม่ใช่การรับ pre-order สินค้านะครับ

ซึ่งผมรวบรวมรายละเอียดมาให้ตามนี้

- วันแรกที่ร้านค้าได้รับแจ้งเตือนคำสั่งซื้อ

จะไม่ถูกนับว่าเป็นวันที่ 1 เพื่อเตรียมจัดส่ง

- ติ๊กต่อกให้เวลา 3 วัน ในการเตรียมจัดส่งพัสดุ

และอัปเดตสถานการณ์จัดส่งในระบบ

 

โดยรายละเอียด

 #ยกเลิกคำสั่งซื้อและระบบคืนเงินให้ลูกค้า แบ่งเป็น 2 กรณี

 

 กรณีที่ 1 : ถ้าครบ 4 วัน

 สถานะคำสั่งซื้อยังถูกเปลี่ยนสถานะ

จาก >จัดส่ง >กำลังจัดส่ง >รอรับสินค้า 

เท่ากับว่า “คำสั่งซื้อถูกยกเลิกอัตโนมัติ”

 

กรณีที่ 2 : ถ้าครบ 6 วัน 

สถานะคำสั่งซื้อยังถูกเปลี่ยนสถานะ

จาก >จัดส่ง >กำลังจัดส่ง >รอรับสินค้า

 เท่ากับว่า “คำสั่งซื้อถูกยกเลิกอัตโนมัติ”

ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เร็วๆนี้ 

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป