เพราะอะไร ? ลูกค้าจาก LINE SHOPPING ปิดการขายง่ายกว่าทั่วไป 15 เท่า

เพราะพฤติกรรมคนไทย ส่วนใหญ่ยังชอบการใช้เวลา

Blog Detailส่วนใหญ่ยังชอบการใช้เวลา

อยู่บน Social Commerce

มากกว่าการใช้เวลา

อยู่บน Marketplace

 

 

ทุกคนที่สั่งซื้อสินค้า

ผ่าน LINE Shopping

จะถูกส่งให้ไปแอด

ผ่าน LINE OA โดยอัตโนมัติ

 

และปิดการขายผ่านแชต

นั้นยังทรงอิทธิพลอยู่เสมอ

เราจะกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อซ้ำ

โดยสามารถให้ลูกค้าเข้า

มาทาง LINE Shopping ของเราไปด้วย

 

 

การใช้ LINE OA ช่วยทั้งบรอดแคสต์

ให้ข้อมูลเพิ่มทำให้โอกาสปิดการขาย

มากกว่าที่จะให้ลูกค้ากดซื้อโดยตรง 15 เท่า

และยังสามารถสร้าง Loyalty ให้เกิดขึ้น

จากการสานสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างใกล้ชิด

บรอดแคสต์ข่าวสาร จัดโปรสร้าง Loyalty

หรือการแจก LINE POINTS 

ให้ทุกครั้งที่มีการ SHOPPING