TikTok Shop ไม่ได้เปิดรับทุกสินค้า 7 กลุ่มสินค้าที่ต้องได้รับการพิจารณาจากติ๊กต่อกก่อน ?

สินค้าบางประเภทไม่ได้เข้าข่ายสินค้าอันตรายหรือผิดกฎหมาย แต่ทาง TikTok Shop ระบุไว้ว่าสินค้าทั้งหมด 7 อย่างนี้

Blog Detail

สินค้าบางประเภทไม่ได้เข้าข่ายสินค้าอันตรายหรือผิดกฎหมาย

แต่ทาง TikTok Shop ระบุไว้ว่าสินค้าทั้งหมด 7 อย่างนี้

ต้องผ่านการยื่นเอกสารขออนุญาตจากทางติ๊กต่อกก่อนนะครับ

1. สินค้าประเภทเครื่องประดับ อัญมณี รวมถึงนาฬิกา

2. สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก

3. สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ความงามและของใช้ส่วนตัว

4. สินค้า IT อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ และของใช้ในสำนักงาน

5. สินค้าเกี่ยวกับเด็กเล็ก เครื่องดนตรี และของเล่นเด็ก

6. สินค้าในกลุ่มอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า

7. สินค้าแบรนด์เนมทุกประเภท กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ

รายการสินค้าที่ลิสต์มาทั้งหมดไม่ได้การันตีว่าจะไม่ผ่านอนุญาต

จากติ๊กต่อกเสมอไปนะครับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการครีเอตคอนเทนต์

ที่ต้องไม่ใช้คำล่อแหลม คำผิดนโยบาย หรือผิดกฎนะครับ