Online course - Start sell your brand

ราคา 990 บาท
1

Course Detail

ทำไงยังไงถึงจะสร้างแบรนด์ให้รุ่งได้

ยุคนี้มีปัจจัยหลายอย่างที่เอื้อให้คนเป็นเจ้าของแบรนด์ง่ายขึ้นกว่าอดีตหลายเท่าตัว แต่ทั้งนี้การยืนระยะก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นกลยุทธ์เริ่มต้นสร้างแบรนด์จึงเป็นเรื่องสำคัญ ในคอร์สนี้เราจะเรียนตั้งแต่เรื่อง การวาง Position การวางจุดขาย การพัฒนาสินค้าให้ออกมาเหนือคู่แข่ง จนกระทั่งเทคนิคการต่อยอดแบรนด์ที่เริ่มตัน ด้วยเคสจริงแบรนด์มีตัวตนจริง ๆ 7 แบรนด์ (เนื้อหาล้วนๆ 5 ชั่วโมงเต็ม น้ำไม่ต้อง ฟังกันจนสมองแน่นแน่นอน)