Only way to make money…

“การขายและการตลาด คือการนำพาให้ลูกค้าได้มาเจอกับสิ่งที่เค้าต้องการ โดยจ่ายค่าจ้างคืนเราด้วยราคา”
หมอกิม น.สพ. ธีรพงษ์ เศรษฐิวัฒน์

All Blog