วิธีเขียนคอนเทนต์ “อย่างผู้นำ” กำความสนใจคนร่วมทีม

โดย : น.สพ. ธีรพงษ์ เศรษฐิวัฒน์ (หมอกิม)
 
“คอนเทนต์สำหรับผู้นำ”
 
มีทั้งข้อที่ ‘เหมือน’ และ ‘แตกต่าง’
จากคอนเทนต์ทั่วไปครับ
 
ที่เหมือนกันก็คือ...
 
คุณต้อง ‘ขาย’ อะไรบางอย่าง
ให้คนอ่านรู้สึก ‘ซื้อ’ ในสิ่งที่นำเสนอ
 
แต่ที่ต่างกันก็คือ...
 
สิ่งที่คุณนำเสนอ
มันไม่ใช่สินค้า ไม่ใช่บริการ
 
แต่เป็นเรื่องของ “ความเชื่อมั่น”
ที่ราคาของมันสูงค่ากว่าสิ่งไหน ๆ
 
สิ่งที่จะทำให้ลูกทีมนับสิบ
ต่างก็หันมองไปยังทิศทางเดียวกัน
และเห็นภาพเดียวกันกับคุณ
 
จนสามารถทะลุถึงเป้าหมายและวิสัยทัศน์
ที่ทั้งทีมจะร่วมกันสร้างให้กลายเป็นจริง
 
ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน
มีชิวิตที่ดีไปด้วยกัน
 
พอฟังอย่างนี้แล้ว...
 
คุณอยากจะเขียนคอนเทนต์
ให้ผลได้แบบนั้นบ้างไหมล่ะครับ ?
 
ถ้า “อยาก” ก็อ่านต่อเลยครับ
 
เพราะผมจะบอกถึงวิธีที่จะช่วยให้คุณ
สื่อสารออกไปได้อย่างทรงอานุภาพดังนี้
 
 
1. ‘เลือกหัวข้อ ที่เคาะโดนความต้องการ
 
ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะครับ
ที่จะมีความต้องการเหมือนกัน
 
บางคนต้องการรายได้ที่มากขึ้น
ไม่ต้องทนเดือนชนเดือน
เฉพาะที่ได้จากงานประจำ
 
บางคนต้องการปลดหนี้
มีชีวิตที่ดีกว่านี้ ทั้งเพื่อตัวเอง
พ่อแม่ และครอบครัว
 
บางคนต้องการประสบความสำเร็จ
ยกระดับชีวิตขึ้นไปให้สูงกว่าเดิม
 
ความต้องการที่ต่างกันทำให้เกิด
กลุ่มเป้าหมายที่ต่างกลุ่มกัน
 
คุณจึงไม่สามารถสื่อสารออกไป
ด้วย “แม่เหล็ก” ที่โน้มน้าวแบบเดียวกันได้
 
แม่เหล็กแบบที่พูดถึงการสู้ชีวิต
 
จะโดนใจคนที่กำลังเผชิญความยากลำบาก
และหาทางพาชีวิตให้หลุดพ้นจากจุดนี้
 
ในขณะที่แม่หล็กที่พูดถึง
ความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จระดับท็อป
 
จะได้ใจคนที่อยากพิสูจน์ศักยภาพตัวเอง
สร้างความภาคภูมิใจในระดับที่แตกต่าง
 
ดังนั้นวางแผนแบ่งกลุ่มเป้าหมาย
ที่คุณอยากจะพูดกับเค้าให้ชัดเจน
 
แบ่งเฟสเรื่องที่จะคุยกับ
คนแต่ละกลุ่มให้เคลียร์ ๆ
 
แล้วคุณจะไม่ได้แค่กำความสนใจ
คนแต่ละกลุ่มได้เท่านั้นนะครับ
 
แต่ยังกุมหัวใจของเค้า
ให้อยากอยู่กับคุณในระยะยาวด้วย
 
 
2. ‘ให้แสงสว่างนำทางคน
 
“คอนเทนต์ของผู้นำ”
 
จะต้องทำให้ผู้อ่านรู้สึกมีอะไรบางอย่าง
ที่เปลี่ยนไปหลังจากอ่านจบ
 
ที่อาจจะเป็น...
 
“การเปลี่ยนทางความคิด”
 
ที่คุณช่วยเปิดมุมมองใหม่ ๆ
ปลูกฝัง Mindset ที่ดีกว่า
สวมแว่น Vision ที่เติบโตขึ้นให้กับเค้า
 
“การเปลี่ยนการกระทำ”
 
ที่คุณโน้มน้าวให้เค้า
เลิกทำในสิ่งที่ไม่นำไปสู่ความเจริญ
ให้เค้าลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ ๆ
ทำในสิ่งที่ก้าวไปข้างหน้า
 
การที่จะทำให้คนรู้สึกแบบนั้นได้
คุณต้องอาศัยการถ่ายทอด
พลังความรู้สึกให้มาก ๆ ด้วยครับ
 
เพราะลำพังตัวหนังสือเปล่า ๆ
อาจบอกสิ่งต่าง ๆ ออกไปได้
 
แต่มันก็ยังไม่มากพอที่จะ
กระตุ้น “ความรู้สึก” ของเค้าได้
 
นั่นแหละครับคือเหตุผล
ที่ผมต้องให้คุณประกอบร่าง
ข้อที่ 3 นี้เข้าไปด้วย
 
 
3. ‘ฉายเรื่องราว ให้เห็นภาพ
 
ทุกสิ่งที่คุณบอกกับเค้า
ควรมีเรื่องราว หรือตัวอย่างประกอบ
ควบคู่ไปด้วยเสมอ
 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคุณเอง
หรือเรื่องราวของคนในทีม
 
เรื่องราวที่กระทบใจคนอ่าน
และตรงกับ Point ที่คุณอยากบอกออกไป
 
เรื่องราวที่เป็นตัวอย่างประกอบเหล่านี้
คือสิ่งที่มีพลังมหาศาลมาก ๆ นะครับ
 
เพราะสิ่งที่ได้จะไม่ใช่เพียงแค่
ช่วยให้คนอ่านเห็นภาพเท่านั้น
 
แต่มันยังทำให้เค้า
รู้สึก ‘อิน’ ไปกับคุณมากที่สุด
 
เชื่อมโยงกับเรื่องราว
ในชีวิตของเค้าได้มากที่สุด
 
เปิดตาให้เค้ามองเห็น
ความเป็นไปได้มากที่สุด
 
คุณจะเหมือนเข้าไปนั่งข้าง ๆ เค้า
เข้าไปคุยกับจิตใจของเค้า
 
แล้วบอกเค้าว่า “คุณก็ทำได้”
 
ช่วยให้เค้ารู้สึกเข้าถึงคุณ
ทั้งในแง่ของ “ความรู้สึก”
และ “ความเป็นไปได้”
ในระดับที่ลึกขึ้นมากครับ
 
..............................
 
ทักษะเหล่านี้ถ้าคุณไม่ถนัดมาก่อน
คุณต้อง ‘ฝึก’ เท่านั้นครับ
 
เพราะมันคือ 1 ใน “ทักษะภาคบังคับ”
สำหรับคนที่เป็นผู้นำ
 
ที่จะช่วยเปิดประตูให้คุณเข้าถึงลูกทีม
และบางทีอาจเป็นคนอื่น ๆ ที่เฝ้าติดตาม
รอวันตัดสินใจมาอยู่กับคุณด้วย
 
ดังนั้นผมจึงอยากให้คุณสื่อสารให้ดี
ให้มีพลัง ให้ทะลุได้ถึงความรู้สึก
 
แล้วคุณจะกำความสนใจ
รวมถึงหัวใจของเค้า
ไปได้ตลอดทางครับ